Forbrukslån er et lån som gis til alle som søker og får sin søknad godkjent. Selve lånet krever at søker ikke legger noe sikkerhet på bordet, men ellers har en god økonomi og en økonomi som tilrettelegger for nedbetaling av lånet. Forbrukslån er et gode som vi har i Norge for å gjøre akkurat det vi har lyst til uten at vi skal bli trukket inn i noen form for problemer, så lenge vi betaler på lånet.

Nominell rente

Forbrukslån er kjent for å være lån med en rente noe høyere enn det man kanskje setter pris på. Renta på et forbrukslån kan variere, men vi ser ofte renter som starter på rundt 7% og sjeldent er høyere enn 25%. Sammenligner man med renter i andre land kan 10% rente på et lån uten sikkerhet være ganske fint. I Russland som eksempel har man renter som er mye høyere enn 10% på enkel ting som eiendom. Dette fordi inflasjonen er så veldig høy i lokal valuta.

Forbrukslån er lån som måles nominell rente og i effektiv rente. Den nominelle renten er den renten som du fortjener og som du alltid skal få oppgitt sammen med den effektive renten. Nominell rente er selve renten du betaler på lånet uten noen form for gebyrer eller andre kostnader bakt inn i renten.

Effektiv rente

Effektiv rente er en annen måte å uttrykke rentebegrepet på. Når du har en effektiv rente har du en rente som inkluderer absolutt alle kostnader ved ditt lån. Nominell rente, som nevnt, er den renten vi betaler på lånet. Effektiv rente er da kostnaden av den nominelle renten, pluss oppstartskostnader, månedsgebyrer, administrasjonsgebyrer og andre gebyrer banken føler at de må ta. Flere og flere banker velger å nå å gå bort fra alle disse gebyrene og baker heller dette inn i renta. Disse bankene gir da kun en rente hvor den nominelle renten og den effektive renten er akkurat den samme. Det er også veldig fint for oss som lånekunder å kunne se en rente og vite at det er den renten vi får. Når vi snakker om nominell og effektiv rente er det vanlig at den nominelle renten står i store bokstaver mens den effektive renten blir gjemt bort i små bokstaver.

Nedbetalingstid

Nedbetalingstiden er veldig viktig når vi snakker om forbrukslån. Det er denne tiden som sier hvor mye du skal betale hver eneste måned. Har du en nedbetalingstid på 1 år betaler du mye mer enn om du har en nedbetalingstid på 5 år eller 10 år. Flere og flere som tok opp forbrukslån i starten gjorde dette over 5 til 10 år for å slippe å betale så mye hver måned. Staten har nå kommet på banen og ryddet opp i dette ved å kreve at alle forbrukslån som utstedes fremover skal nedbetales over 5 år eller mindre, med noen unntak.